Madam Martha’dan ‘Bezmialeme’ Rant Transferi

İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Prens Adalarından Burgazada’da ihaleyle bir şirkete
kiralanan Madam Martha Koyu‘nda balıkçı teknelerinin eşliğinde dalış yaparak, halkın tepkisini
kamuoyuna duyuruyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 8 Mayıs’ta düzenlediği açık ihale ile Arge Yapı Sanayi ve Limited şirketine kiralanan koy, halka açık olma niteliğini kaybetme riski ile karşı karşıya.

Burgazada’daki 1 Derece Doğal sit alanı olan Madam Martha Koyu için açık teklif usulü ile ihale ilanı açıldı. Kullanım şeklinde “arsa ve arsa üzeri özel şartlı’” yazan ihalenin muhammen bedeli 150 bin TL olarak açıklandı.

Akpolat halkın ücetsiz olarak yararlandığı İstanbul’daki ender sahillerden bir olan Madam Martha Koyu’nun özel sektöre açılmasıyla ilgili olarak, “Kıyılar halkındır. İşletmeye verilmesine ilkesel olarak karşı olduğumuz için ihaleye girmedik. İhalenin iptali için yasal süreci başlattık” diyor.

Martha Koyu’nun özel bir şirkete kiraya verilmesine yıllardır karşı çıkan Burgazada Mahalle Meclisi, Martha Dayanışması, Adalı Sivil İnisiyatifi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini göndermişler.

Av. Can Bıçakçı tarafından 3 Mayıs’ta yürütmeyi durdurma davası açılmışken, ihale gerçekleştirildi.
Haberde iki nokta ilgimi çekiyor; bir ismi yani Madam Martha’nın koya adını veren hikayesi ne ola
ki?…

Mısır’da dünyaya gelen Martha, Ermeni asıllı bir kadın. Babasının Osmanlı Bankası Müdürü olması nedeniyle çocuk yaşta İstanbul’a geliyor. Lydia Krassa Arzumanova’nın açtığı Türkiye’nin ilk bale okuluna giderek, Türkiye’deki ilk balerinlerden biri oluyor. Ardından evlenip Burgazada’ya yerleşiyor.

Orada, yaşamı boyunca kendisini doğaya ve denize adıyor.

İkincisi Madam Martha koyunun sahibi olan Silahtar Abdullah Ağa Vakfı’nın mülkleri nasıl değerlendiriyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Silahtar Abdullah Ağa Vakfı’na ait Eyüp’teki 56 dönüm-10 dönüm- 8 dönüm büyüklüğündeki arazileri, üzerindeki yapılaşma nedeniyle “işgalli hale geldiği” gerekçesiyle, değiş-tokuşa konu ediyor.

2006 yılında kabul edilen Yeni Vakıflar Yasası’na göre, Hazine’ye intikal eden azınlık vakıf mülklerinin iadesi söz konusu olduğunda Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Burgazada’daki Aya Yorgi Kapris Manastırı’na ait 14 dönümlük arazinin tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken, 1 Haziran 2006 tarihinde trampa (değiş-tokuş) suretiyle “Silahtar Abdullah Ağa” mazbut vakıf adına tescil ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gerekçesi olan Eyüp’deki arazinin “işgali” anlatayım…

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 ada, 2 parselde yer alan 43 bin 405,61 metrekare arsanın (5.Levent 2 Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesini Silahtar Abdullah Ağa Vakfı’ndan devraldı.

İBB iştiraklerinden Kiptaş ile “Finanskent 2 Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait” sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578 bin 400 metrekarelik inşaat alanının yüzde 5,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, yüzde 54,28’lik kısmı da yüklenici firma Torunlar’a ait oldu.

Silahtar Abdullah Ağa Vakfı’na “işgal edildiği” gerekçesi ile iadesi yapılamayan Eyüp’teki arazilerinden bir diğeri; 24 Ekim 2010 tarihinde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne devrediliyor.

Yoksul Müslüman halkın tedavisi amacıyla Bezmialem Valide Sultan tarafından 1845 yılında kurulan Türkiye’nin modern anlamda ilk hastanesi “Gureba-i Müslimin Hastanesi”, 2010 yılına kadar “Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi” adıyla İstanbul’un Fatih ilçesinde Vatan Caddesi’nde hizmet veriyordu. Söz konusu hastane; Bezmiâlem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kurulan “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi” adını alıyor.

Üniversite/hastane ismini Osmanlı padişahı II. Mahmud’un eşi, Abdülmecid’in in annesi Bezmialem Valide Sultan’dan alıyor. Ayın tarihte Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kardeş üniversitesi oluyor.

En hızlı büyüyen üniversiteler ligi olsa birincilik yarışında ipi göğüsleyebilir.

Son 4 yılda yerleşke sayısı 5’e çıkan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nin Fatih’teki tarihi binasının yerine yeni binası yapılıyor.

Yeni binanın ihalesi 16 Şubat 2022 tarihinde Saray’ın müteahhidi Rönesans Gurubu şirketlerinden REC
Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ aracılığıyla) tarafından “İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” maliyetinin yaklaşık 2 milyar 90 milyon 456 bin lira olarak belirlendiği iddiası medyaya yansıdı.

Rönensans’tan yapılan açıklamaya göre ihaleyi 1.6 milyar liraya üstlendi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, kurumsal dergilerinde 10 yıllık mazilerini değerlendirirken ideallerini şu sözlerle ifade ediyor:

“ Yeni hastane binamız, bu ideallerden yola çıkarak hayata geçireceğimiz projelerden birisidir. Öyle bir bina yapacağız ki, İstanbul’un niş bir eseri olacak. İkincisi, Hasdal bölgesinde yeni bir külliye binamız olacak. Valide Sultan’ın yeşil mektepleri var; yeşil mektepleri de bu projemiz ile ihya edeceğiz; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite. Bunlar bir arada olacak. Mimarisi itibariyle geçmişimizi hatırlatan, bizi de geleceğe taşıyan şahane bir proje olacak. Bu yılın sonundan itibaren üniversite binamızın projelerini çalışmaya başlayacağız.”

Akça da “çifter çifter maaşlı” yöneticilerinden…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketlerinden Turkcell Yönetim Kurulu’na atanan Akça 2013-2020 yılları arasında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürdü. Aile şirketi Akça Lojistik’in de başkanı olan Akça, Mayıs 2018 itibarıyla da BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Ezcümle nerede bir yeşil görünse oraya bina diken AKP ekonomisi; ne azınlık vakfı dinliyor, ne kamunun mülkiyet hakkı, ne ecdadın emaneti, ne dergah!

İktidarın gücünü arkasına alan vakıflar üzerinden servet transferi başlı başına takip edilmeyi hakediyor.

GARİP GURABA İÇİN KURULAN OSMANLI VAKIFLARI ÜZERİNDEN YENİ SERMAYE TÜRETİLİYOR

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitenin kuruluşu hakkında “İptal ve Yürürlüğün Durdurulması” talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan (Esas Sayısı : 2010/57 Karar Sayısı : 2012/14) başvurunun kabul edilmemesi sürprizdi! Üniversite, Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare ve temsil olunan Bezm-i Âlem Valide Sultan – Silahtar Abdullah AğaAbdülhamid Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluyor. Kurucu vakıfların vakfiyelerine ilişkin 21.04.2009 tarihli ve 195 sayılı Vakıflar Meclisi kararına göre amaçları şöyle belirtiliyor:

Bezmialem Valide Sultan‘ın 1263 H. (1851 M.) tarihli vakfiyesine ek olarak düzenlenen 1267 H. (1851 M) tarihli zeyl vakfiyesinde, Rüşdiye Mektebi yapılması ve diğer Rüşdiye Mektepleri gibi Arapça, Farsça, Coğrafya, Matematik, Dil ve Edebiyet, Tarih, Tercüme Usulü (Mütercimlik, çevirmenlik) ve İlm-i İcmali hasıl olacak derecede Hendese (diğer ilimlere yetecek derecede Mühendislik ilimleri) öğrenilmesi…

Silahtar Abdullah Ağa‘nın 1795 M. tarihli vakfiyesinde, Şazeli Dergahına (Vikipedi: Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî tarafından kurulan İslam’ın sûfî tarikatıdır. Tarihte Kuzey Afrika’da ve Mısır’da önemli, birçok İslâmî edebiyat katkısıyla tesiri olmuştur.) gelip giden fukara ve dervişlerle ilgili irşad, evrad okutulması, yeme içme ve misafir olarak gelip gidenlerin ağırlanması…

Abdülhamid Sani‘nin 1306 H. (1888 M.) tarihli vakfiyesinde de yine Şazeli Dergahı ile ilgili harcamalar ve dergah hizmetleri şartlarının sağlanması…

Ayrıca vakfiyelerinde yoksullukla mücadele; sağlık, beslenme gibi sosyal hizmetler olduğu belirtilen vakıfların amaçları arasında üniversite kurulması yer almıyor.

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesinin kuruluşu, 461 Sıra Sayılı Komisyon raporunun TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabulü şeklinde olmayıp, Yükseköğretim Kurumları (YÖK) Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında verilen iki önergenin kabulü ile yasalaşmıştı.

Bezmialem Üniversitesi hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan Esas Sayısı : 2010/57 Karar Sayısı:
2012/14 “iptal” başvurusunda; kurucu vakıfların üniversiteye tahsis edecekleri arazi ve gelirlerin üniversitenin kurulması ve faaliyete geçmesine yeterli olduğu; bu çerçevede, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfına ait Vakıf Gureba Hastanesi, Silahtar Abdullah Vakfına ait Okmeydanı’nda bulunan 332 dönüm arazi ve 1888 tarihli II. Abdülhamit Sani Vakfına ait Akaretlerin (Beşiktaş’taki Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk toplu konut projesi) gelirlerinin kurulacak üniversiteye tahsis edildiği bilgilerine yer veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir